top of page

Till leverantörer

Contractors_edited.jpg

Faktureringsinformation

SAP Energy AB

Bäckebovägen 12

85653 Sundsvall

Org.nr: 559159-8494

Märkning:

Kontakta ansvarig personal för rätt projektnr/arbetsordernr.

Omvänd skattskyldighet:

Eftersom vi ofta jobbar mot slutkund omfattas vi av omvänd skattskyldighet och därmed ska alltid  momsregistreringsnummer anges samt så ska det framgå att det är köparen som är skattskyldig för mervärdesskatt vid inköp av byggtjänst.

Kontakta ansvarig projektledare för vidare information.

Vi vill gärna få fakturorna per mail:

faktura@sapenergy.se

Leverantörer: Projekt
bottom of page